ოთარ ცოტნიაშვილი

განათლება

  1. 2019-დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტი
  2. 1999-2005 – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

  1. 2014 წლიდან – ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
  2. 2009-2014 – სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო – აღსრულების პოლიციელი
  3. 2007-2009 – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, იურისტი
  4. 2006-2007 – ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, იურისტი

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.