ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1917 წლამდე შედიოდა ტიფლისის გუბერნიის გორის მაზრაში, 1917-24 წლებში-გორის მაზრაში, 1924-91 წლამდე სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში ქ. ცხინვალის რაიონში, 1991-93 წლებში გორის რაიონში, 1993 წლიდან ერედვის მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებელი ერთეულია. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია  სოფელი ერედვი, ფაქტობრივი მისამართი ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის გამზირი 89/24.