საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 33 94 00

ელ-ფოსტა: eredvismunicipaliteti@yahoo.com

Facebook

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ალექსანდრე მაისურაძე – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ტელ: +995 595 33 94 00

ელ-ფოსტა: eredvismunicipaliteti@yahoo.com