საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ზურაბ ოქროპირიძე