ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი – ალექსანდრე მაისურაძე

ტელ: +995 595 33 94 00

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება


შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი – მანანა ლალიაშვილი

ტელ: +995 599 91 80 89

აუდიტის სამსახურის დებულება


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი – მარინე ღამბაშიძე

ტელ: +995 595 33 94 11

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება


სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი – გურამ ბერუაშვილი

ტელ:

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება


ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური


ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი – ცოტნე ცოტნიაშვილი

ტელ: +995 577 422 227

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება


განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

სამსახურის უფროსი – ვლადიმერ ქრისტესიაშვილი

ტელ: +995 599 08 09 38

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულება