იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საკვები პროდუქტებითა და თანხით დახმარება გაეწიათ.

კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გამოწვეული საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით, იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც კონპაქტურ დასახლებებში ცხოვრობენ, გადაეცათ საკვეპი პროდუქტები, ხოლო კერძო სექტორში მცხოვრებ ოჯახებს გაეწიათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული დახმარებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიჯეტიდან 180 000 ლარი გამოიყო.