ერედვის მუნიციპალიტეტი

21 ივნისი 2024 22:32

ადმინისტრაციული ერთეულები

                                                                                         ადმინისტრაციული ერთეულები

  1. ერედვის ტერიტორიული ორგანო
  2. ქსუისის ტერიტორიული ორგანო
  3. ვანათის ტერიტორიული ორგანო
  4. ბელოთი ტერიტორიული ორგანო
  5. ზემო არცევის ტერიტორიული ორგანო