ერედვის მუნიციპალიტეტი

21 ივნისი 2024 21:53

სამსახურები

                                                                                                       ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი ალექსანდრე მაისურაძე

595 33 94 00

საფინასო საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი  მარინე ღამბაშიძე

595 33 94 11

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი  ტარიელ მიდოდაშვილი

598 98 51 21

ჯანმრთველობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი  ცოტნე ცოტნიაშვილი

577 42 22 27

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

სამსახურის უფროსი  ვლადიმერ ქრისტესიაშვილი

599 08 09 38

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი  გურამ ბერუაშვილი

599 08 33 74

შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი  მანანა ლალიაშვილი

599 91 80 89