ერედვის მუნიციპალიტეტი

26 მაისი 2024 03:44

საკრებულოს წევრები

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ზურაბ ოქროპირიძე

595365457

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონმიკურ საკითხთა  საკომისიის თავმჯდომარე

თამარი ბეწუნაშვილი

595304248

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

ალბერტ ტურაშვილი

577434488

საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის და სოციალურ  საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე

მურმან ქრისტესიაშვილი

599978216

საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელები“-ს  თავმჯდომარე

ალექსანდრე კაბულოვი

595365451

საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელები“-ს  თავმჯდომარის მოადგილე

მარინე უთნელიშვილი

595365452

საკრებულოს წევრი

იოსებ გიუნაშვილი

595304247