ერედვის მუნიციპალიტეტი

20 აპრილი 2024 17:11

საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

თანამდებობის დასახელება

სახელი, გვარი

საკონტაქტო

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -აპარატის უფროსი

ხვიჩა ტურაშვილი

577469700