ერედვის მუნიციპალიტეტი

20 აპრილი 2024 18:08

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო

 დაწესებულება

დირექტორი სიმონი ბერუაშვილი  591 70 39 44

 ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

  დირექტორი  ნინო ჟუჟნიაშვილი   595 06 53 88

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხურვალეთის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო   საჯარო  დაწესებულება

დირექტორი  ვასილი მარიამიძე    558 72 67 00

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა, რეაბილიტაციისა     და მომსახურეობის სააგენტო

დირექტორი  როლანდი ბერუაშვილი  577 60 44 79