ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 ოქტომბერი 2023 12:53

გამგებლის ანგარიში

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიში 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ანგარიში