ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 მარტი 2024 14:59

გამგებლის ანგარიში

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიში 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ანგარიში