ერედვის მუნიციპალიტეტი

24 ივლისი 2024 16:13

გამგებლის ანგარიში

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიში 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ანგარიში