ერედვის მუნიციპალიტეტი

2 აპრილი 2023 06:33

გამგებლის ანგარიში

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიში 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ანგარიში