ერედვის მუნიციპალიტეტი

24 ივლისი 2024 16:15

ენერგეტიკული პოლიტიკის განხილვა

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2023 წლის 20 ოქტომბერს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში. სგშ ანგარიშის განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე – www.ei.gov.ge. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე – https://ei.gov.ge/ka/info/ce31e2ef-816e-44dc-9171-dd06a8f52db4 გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შეცვალა პირველი საჯარო განხილვის თარიღი და ნაცვლად 2023 წლის 1 დეკემბრისა, საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს 11:00 საათზე ქ. თბილისის ცენტრალური იუსტიციის სახლის შენობაში/ჰიბრიდულ ფორმატში III სართულზე ოთახი N301-ში (მის: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. N1) და მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს 16:00 საათზე ონლაინ ფორმატში.

1373_ძირითადი_დოკუმენტი 1160_სამუშაო_დოკუმენტი 1160_10273_სტრატეგიული_გარემოსდაცვითი_შეფასების_ანგარიში 1160_10273_საქართველოს_სახელმწიფო_ენერგეტიკული_პოლიტიკა 1160_10273_საქართველოს_ენერგეტიკისა_და_კლიმატის_ეროვნული_ინტეგრირებული_გეგმა 1160_10273_დანართი_კ__ენერგეტიკული_ინფრასტრუქტურა,_რომელზეც_გაცემულია_ადმინისტრაციული_აქტი_და_რუკა 1160_10273_დანართი_ი_სივრცითი_ფაილები 1160_10273_დანართი_თ_ინფორმაცია_სგშ-ის_საკონსულტაციო_კომპანიისა_და_ექსპერტების_შესახებ 1160_10273_დანართი_ზ__სტრატეგიული_დოკუმენტებთან_კავშირი 1160_10273_დანართი_ვ__საზოგადოების_მონაწილეობის_პროცესის_მიმოხილვა 1160_10273_დანართი_ე_ღონისძიებების_განხორციელების_სტატუსი 1160_10273_დანართი_გ_შემაჯამებელი_ცხრილი 1160_10273_დანართი_ბ__სკოპინგის_დასკვნის_მოთხოვნებთან_შესაბამისობის_ცხრილი